LAPORAN RAPAT KERJA PRODI PAI FITK IAIN AMBON 2018

LAPORAN RAPAT KERJA PRODI PAI FITK IAIN AMBON 2017

LAPORAN RAPAT KERJA PRODI PAI FITK IAIN AMBON 2016

LAPORAN RAPAT KERJA PRODI PAI FITK IAIN AMBON 2015

LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN AKADEMIK 2016/2017